Başa

Kurumsal

Güney Agripark 05.11.2018 tarihi itibari ile AR-GE Merkezi olmuştur.

BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ

Steril ve kontrollü koşullarda, yapay bir besi ortamında; hücre, doku veya organ gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesi.

Amaçlarımız

» Üreticiye (hastalıktan arındırılmış) verimli anaç ve fidan temin etmek
» Adına doğru anaç ve fidan üreterek olası kayıpların önüne geçmek
» Üreticiye özel, istediği kendi çeşidini yetiştirmesini sağlamak
» Kısa sürede çok sayıda teslimatı zamanında ulaştırmak

Bitki doku kültürü üretim laboratuvarımız

Bitki doku kültürü üretim laboratuvarımız son derece modern bir altyapıya sahip olup bünyesinde 20 adet steril kabinli kesim odaları, 10 milyon bitki kapasitesine sahip 5 adet iklimlendirme odası ve çeşitli niteliklerde araştırma mikroskopları bulunmaktadır.

Güney Agripark Faaliyet Alanında Bölgedeki İlk Araştırıcı Kuruluşudur.

Doku kültürü ürünlerimiz Türkiye’de ilk defa DNA analizi yapılarak ve sertifikalı fidanlarla kalite güvencesi altına alınmaktadır.
TARİHÇE

Şirketimiz , Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti içinde 2014 yılında Kuzey Agripark adlı şirketimizin bünyesinde faaliyete başlamış olup, 2016 yılında Güney Agripark adı altında yeni bir şirket kuruluşu haline dönüşmüştür. 2017 Aralık ayında ise üretim alanını genişletmek amacı ile Antalya – Aksu – Pınarlı köyünde yeni adresine taşınmıştır. Böylece doku kültürü laboratuvar alanımız 800 metrekareden 2000 metrekareye, kapasitemiz ise yıllık 10.000.000 bitkiye ulaşmıştır. Doku kültüründen elde edilen bitkiciklerin fide/fidan haline getirebilmeleri için 30 dönümlük sera yapımlarımız devam etmektedir. Ayrıca bugüne kadar kardeş kuruluşumuz olan GROW FİDE modern sera olanaklarından da yararlanılmaktadır.

UZMAN EKİP

• İnsan kaynakları anlamında; yeterli tecrübeye sahip mühendisler, teknikerler ve işçiler bulunmaktadır.

• Şirketimizde bulunan AR-GE personeli, yapılan çalışmaların planlamasından başlayarak elde edilen sonuçların değerlendirilmesine kadar gerekli bilgisayar donanımına ve yazılım proğramlarına sahiptir. Tüm şirket çalışanları kendileri ile ilgili alanlarda gerekli programların kullanımı konusunda gerekli olan eğitimleri almışlardır ve alacaklardır. Aynı zamanda şirket bünyesinde, değişik ürün gruplarında doku kültürü çalışmalarını yürütecek nitelikte tecrübeli, genç ve dinamik bir araştırmacı grubu bulunmaktadır.

• Şirketimizde doku kültürü tekniklerinin kullanıldığı alanlar;

   1) in vitro çoğaltma yolu ile sağlıklı bitki materyalleri üretmek
   2) Bitki ıslahı

Şirketimizde Neden In vitro Kültürler Kullanılmaktadır?

1) Mevsimlere bağımlı olmaksızın yıl boyu üretim söz konusudur.

2) Üretim veya çoğaltım frekansı çok yüksektir. Bir sezonda, az bir başlangıç materyalinden milyonlarca bitki materyali elde etmek olasıdır.

3) Birim alandan elde edilen üretim miktarı çok fazladır.

4) Klonal çoğaltma olduğu için elde edilen bitkiler genetik ve fenotip olarak homojendir.

5) Steril (aseptik) koşullarda kültüre alındıkları için elde edilen bitki materyalleri sağlıklıdır.

Bu amaç için şirketimizde meristem ucu kültürü kullanılmaktadır. Çünkü;
• En yüksek genetik kararlılık in vitro klonal çoğaltımda elde edilmektedir.
• Meristem ucu kültürü ile bulaşık olan bir donör bitkiden viral, bakteriyal, ve fungal patojenler uzaklaştırılabilir.
• Bu yöntem şirketimizde başta bazı meyve anaçları olmak üzere bazı süs bitkilerinin çoğaltımında kullanılmaktadır.

Üzerinde Çalışılan Bitkiler

Firmamız bünyesinde doku kültüründe uzun yıllardır çalışan bir AR-GE ve kesim ekibine sahiptir. Laboratuvar sorumlusu Ziraat Mühendisimiz 20 yıldır doku kültürü çalışmalarının içerisinde aktif olarak yer almaktadır. Şirketimiz bünyesinde 160'dan fazla ürün grubunda mikroçoğaltım üzerine çalışmalar yapılmış bunların bir kısmında kütlesel üretim başarılı bir şekilde devam etmektedir.

ŞİRKET OLANAKLARI

• Şirketimiz anahatları itibariyle doku kültürü çalışmalarını yürütecek alt yapıya sahiptir. Bu anlamda Doku Kültürü Laboratuvarında otoklavlar, ph metreler, buzdolabları, ısıtıcılı manyetik karıştırıcılar, steril kabinler etüvler, mikroskoplar bulunmaktadır.

• Aynı zamanda şirketimiz bünyesinde doku kültüründe çoğaltılan bitkilerin ideal koşullarda çoğaltımı ve köklenmesi için son derece modern iklimlendirilmesi yapılmış büyüme odaları bulunmaktadır. Doku kültüründen çıkan bitkilerin dış koşullara alıştırılması aşamasında ise bitki yetiştirmenin ideal koşullarda gerçekleştiği modern fideliklerde bulunan tam iklim kontrollü modern sera kompartmanları bulunmaktadır.

• Güney Agripark Bitki üretim laboratuvarı son derece modern bir altyapıya sahip olup bitki doku kültürü üretim laboratuvarımız bünyesinde yıllık 10.000.000 bitki kapasitesine sahip 6 adet iklimlendirme odası ve çeşitli niteliklerde araştırma mikroskopları bulunmaktadır.

AR-GE İŞ BİRLİKLERİ

• Şirketimiz, doku kültürü çalışmalarında sterilizasyon aşamasından başlayıp köklenme aşamasına kadar geçecek sürede karşılaşılabilecek olası teknik zorlukları aşacak bilgi birikimine ve deneyime sahiptir. Şirketimiz ihtiyaç duyduğu zamanlarda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde konu uzmanı öğretim üyelerinin de görüş ve tecrübelerine başvurmaktadır. Şirketimiz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin değişik bölümleri ile AR-GE işbirlikleri bulunmaktadır.

TAGEM-18/AR-GE/38 Nolu “Stevia bitkisinden (Stevia rebaudiana B.) yüksek kalitede kuru yaprak ve mikroenkapsüle stevia ekstraktı üretim koşullarının saptanması ve bazı düşük enerjili ürünlerin formülasyonlarına uygunluğunun belirlenmesi” adlı projemiz TAGEM tarafından desteklenmektedir.

Tüm hakları Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar San. ve Tic. A.Ş’ye aittir © 2022    /   Tasarım Ajansweb

Bu site 02.05.2018 tarihinde güncellenmiştir.